Language:

Smart street lighting

  

Nasza firma korzysta z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych dostępnych na rynku, dlatego też zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą Apanet Green System Sp. z o.o.wyróżniając ich system sterowania oświetleniem. 

 

 

 

Smart street lighting - oszczędności dla Twojego miasta.

 

 

Czym są inteligentne systemy sterowania oświetleniem ulic.

Inteligencja systemów sterowania oświetleniem polega na dostosowywaniu poziomów natężenia oświetlenia do aktualnych potrzeb użytkowników i wymogów ustanowionych przez obowiązujące normy. Aktualne regulacje prawne dopuszczają ograniczenie poziomów oświetlenia w przypadku zmniejszenia natężenia ruchu na danej drodze. Możliwe również jest dostosowanie mocy lamp ulicznych do warunków pogodowych. W tym celu montowane są czujniki natężenia ruchu (najczęściej pętle indukcyjne) oraz czujniki pogodowe. Inteligentny system zbiera informacje z czujników i w zależności od aktualnej sytuacji automatycznie dobiera algorytm sterowania oświetleniem.

Bardzo ważną cechą tych systemów jest to, że algorytm sterowania może być różny w różnych punktach tej samej sieci – konieczne jest zapewnienie bardzo dobrego oświetlenie w miejscach niebezpiecznych np. przy przejściach dla pieszych czy niektórych skrzyżowaniach podczas gdy w pozostałych częściach tej sieci można zredukować moc.

Redukcja poszczególnych lamp realizowana jest przez sterowniki wbudowane w oprawę bądź zainstalowane w słupach oraz tzw. sterownik segmentowy, zamontowany w szafce zasilającej daną linię oświetleniową. Poszczególne sterowniki segmentowe podłączane są do sieci internetowej i współpracują z systemami nadrzędnymi (np. StreetLight.vision). Architektura systemu umożliwia swobodny rozwój systemu od jednej ulicy do nawet całego miasta.

System inteligentny również zbiera informacje o stanie poszczególnych elementów sieci oświetleniowej – zlicza czas pracy poszczególnych lamp, zbiera informacje dotyczące ich aktualnej mocy, współczynnika mocy i innych parametrów elektrycznych. Pozwala to administratorowi na wgląd w stan całej sieci oświetleniowej; informacja które lampy uległy awarii docierają do systemu na kilka minut po jej wystąpieniu. Ma on dostępne również informacje dotyczące aktualnego zużycia energii oraz przewidywany czas wymiany poszczególnych opraw. Pozwala to na zaplanowanie z wyprzedzeniem konieczności serwisowania poszczególnych odcinków sieci oświetleniowej co również obniża koszty obsługi sieci. Można powiedzieć, że system inteligentny na bieżąco prowadzi audyt energetyczny całej sieci oświetleniowej.

Podstawowe funkcje inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulic, placów i parków, to:

- sterowanie poszczególnymi latarniami ulicznymi (HPS, LED lub MH); włączanie lub wyłączanie lamp oraz ograniczanie ich mocy, możliwość automatycznej modyfikacji oczekiwanego poziomu oświetlenia w zależności od warunków na drodze; możliwość niezależnego sterowania przez system różnymi lampami tej samej sieci np. w okolicy przejść dla pieszych nie redukowanie mocy;

- zliczanie zużycia energii elektrycznej i czasu pracy poszczególnych lamp i grup lamp oraz dodatkowych urządzeń zasilanych z tej samej instalacji np. oświetlenie świąteczne;

- indywidualne rozliczanie poszczególnych podmiotów z energii elektrycznej.

- kontrola parametrów elektrycznych każdej lampy osobno (napięcie, natężenie prądu, współczynnik mocy, moc czynna, moc bierna itp.);

- kontrola prawidłowego działania latarni, w przypadku awarii system może powiadomić operatora i ekipy serwisowe o konieczności interwencji np. przesyłając wiadomość SMS;

- detekcja nieuprawnionego otwarcia obudowy lampy z powiadamianiem odpowiednich służb;

- możliwość pomiaru temperatury urządzeń elektronicznych w lampie;


Technologia – oświetlenie uliczne

Jednym z problemów technicznych w spięciu rozległego systemu oświetlenia miejskiego w jeden system było znalezienie pewnego sposobu dwukierunkowego przesyłania danych. Problem ten rozwiązuje technologia komunikacji z użyciem istniejących przewodów zasilających – PLC (Power Line Communication), która zapewnia przesył danych i sygnałów sterujących bez konieczności drogich inwestycji w sieć. Najczęściej wykorzystywane w tego typu systemach jest standard LonWorks (ok.95% instalacji na świecie). Wynika to z kilku powodów; otwarty system, z racji posiadania wielu dostawców analogicznych, wymiennych rozwiązań i działającej konkurencji na rynku, jest zdecydowanie tańszy od rozwiązań dedykowanych. Natomiast olbrzymia ilość zainstalowanych tego typu urządzeń pozwala na uzyskanie wysokiej niezawodności systemów.

Obecne na rynku polskim są też rozwiązania oparte na innych sposobach przesyłania danych między lampami i sterownikami segmentowymi np. na komunikacji radiowej – mają one jednak krótszy zasięg i transmisję bardzo uzależnioną od usytuowania anten i nawet warunków atmosferycznych. Wymagają również niestandardowych opraw wyposażonych w specjalne anteny, co również wpływa niekorzystnie na cenę takiego rozwiązania.


Czy to się opłaca?

Zastosowanie komunikacji wykorzystującej istniejące przewody zasilające oraz standaryzowane urządzenia (otwarte protokoły, interfejsy, standard LonMark) pozwalają na minimalizację kosztów inwestycji przy zachowaniu maksymalnej elastyczności i efektywności. W rezultacie możliwe jest osiągnięcie bardzo krótkiego czasu zwrotu inwestycji (2-4 lata). Z doświadczeń naszych realizacji (np. w mieście Jelenia Góra) wynika, że możliwe są do osiągnięcia oszczędności rzędu 45%. Dodatkowe oszczędności uzyskać można poprzez zastosowanie, oprócz inteligentnego sterowania oświetleniem, nowych, wysokowydajnych źródeł światła (HPS – lampy sodowe wysokoprężne, nowoczesna elektroniczne stateczniki oraz lampy LED) W przypadku miasta Oslo przy kompleksowej modernizacji sieci osiągnięto oszczędności sięgające 70% bez niedopuszczalnego przez normy wyłączania oświetlenia. Ta instalacja jest niejako referencyjną w Europie i stanowi wzór nie tylko dlatego, że jest pierwszą i największą instalacją tego typu, ale pokazuje też, że warto wybierać rozwiązania otwarte gdzie w jednej instalacji współpracują z powodzeniem rozwiązania kilku firm.

 

 

Gdzie można spotkać taką instalację?

 

Technologia LonWorks PowerLine Communication, najczęściej wykorzystywanej w tego typu rozwiązaniach, została sprawdzona w największym projekcie typu SmartGrid realizowanym we Włoszech. W projekcie tym spięto ze sobą poprzez sieć energetyczną 27mln. urządzeń, które przesyłają aktualne odczyty liczników energii elektrycznej, a także umożliwiają ich zdalne sterowanie. Trwają także przygotowania do montażu pierwszych instalacji w Polsce, m.in. w parku technologicznym we Wrocławiu. Firma Apanet może pochwalić się dużą realizacją na węźle autostrady A1. Programy pilotażowe były również robione na terenie miasta Jelenia Góra gdzie po zakończeniu uzyskane wyniki spotkały się z pozytywnym zaskoczeniem ze stornu Urzędu Miast.

   

 

Mamy nadzieje, że tak krótka prezentacja wzbudziła Państwa ciekawość, która pozwoli wziąć pod uwagę tego rodzaju systemy w przyszłych realizacjach.

 

Twórcą  tego innowacyjnego rozwiązania jest przedsiębiorstwo APANET Green System z Wrocławia.