Language:

Kompensacja mocy biernej

 

 

Kompensacja mocy biernej

 

Dążenie do zapewnienia właściwej rentowności przedsiębiorstwa oraz wysokie ceny za energię elektryczną zmusiły odbiorców energii do ciągłej kontroli poziomu jej zużycia. Racjonalne gospodarowanie energią elektryczną wymaga również kontrolowania poziomu pobieranej mocy biernej.

 

Zasadniczym celem kompensacji mocy biernej pojemnościowej lub indukcyjnej jest utrzymanie współczynnika mocy na poziomie spełniającym wymogi dostawcy energii. Dzięki temu unika się wysokich opłat zawartych w rachunku za energię elektryczną z tytułu poboru lub oddawania do sieci mocy biernej

 

Rozwiązujemy najbardziej złożone problemy, opierając swoją działalność na najwyższym poziome myśli technicznej, najnowocześniejszej aparaturze pomiarowo-rejestrującej, doskonałej, jakości komponentach oraz na kompetentnych, wysokiej klasy fachowcach. Wykorzystując swoje bogate doświadczenie służymy Państwu pomocą w doradztwie technicznym.

 

 

 

Oferujemy Państwu przeprowadzenie odpowiednich pomiarów mających na celu określenie mocy, stopniowania oraz konieczności ochrony dławikowej baterii kondensatorów. Dzięki temu będziemy mogli dobrać kompensator dostosowany do Państwa potrzeb.


 

Dlaczego kompensacja mocy biernej się opłaca?

 

 

 

Właściwie przeprowadzona kompensacja mocy biernej pozwala praktycznie w całości WYELIMINOWAĆ comiesięczne opłaty za energię bierną. Skutkuje to szybkim zwrotem nakładów poniesionych na zakup kompensatora mocy biernej. Nasze doświadczenia wskazują, że w większości przypadków inwestycja zwraca się w okresie do 12 miesięcy.

 

Dlaczego kompensacja mocy biernej jest ważna?

 

 

 

 W prostym obwodzie prądu przemiennego, składającego się ze źródła i liniowego obciążenia, zarówno prąd jak i napięcie są sinusoidalne. Jeżeli obciążenie jest całkowicie rezystancyjne obydwie wielkości zmieniają polaryzację w tym samym czasie, natomiast kierunek przepływu energii się nie zmienia. W takim przypadku moc całkowita równa jest mocy czynnej i nie pojawia się potrzeba kompensacji mocy biernej. Jeżeli obciążenie jest czysto indukcyjne lub pojemnościowe, to napięcie i prąd są przesunięte względem siebie w fazie o 90 stopni. Maksymalna wartość napięcia przypada w tedy, gdy prąd przechodzi przez zero. W takim wypadku, przepływa tylko moc bierna, która nie dostarcza energii obciążeniu. Rzeczywiste obciążenia mają charakter rezystancyjny, indukcyjny i pojemnościowy, co oznacza, że odbierają zarówno moc czynną jak i bierną. Elektrycy mierzą pobór mocy, jako sumę tych dwóch wielkości. Mimo tego, że moc bierna nie wykonuje pracy, to powoduje wzrost prądów zasilających oraz nagrzewa urządzenia służące do przesyłu energii, co z kolei prowadzi do większych strat.

 

Na czym polega kompensacja mocy biernej?

 

 

 

Stosunek mocy czynnej do mocy pozornej jest nazywany współczynnikiem mocy. Jest on określany, jako kosinus kąta pomiędzy wektorami napięcia i prądu. Współczynnik mocy równy jest 1 wtedy, gdy napięcie i prąd są ze sobą w fazie, a wynosi zero, gdy obydwa wektory są przesunięte względem siebie o 90 stopni. Kondensatory generują moc bierną, natomiast cewki ją absorbują. Na tym fundamentalnym mechanizmie opiera się kontrola współczynnika mocy (kompensacja) - kondensatory włączane są do obwodu, aby częściowo zlikwidować moc bierną obciążenia. Dąży się do tego, aby współczynnik mocy odbiorców energii elektrycznej był bliski jedności. Moc bierna nie transferuje energii. Dlatego na wykresie wektorowym jest ona reprezentowana na osi urojonej.