Language:

Nasza oferta obejmuje:

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 Priorytetu IX

2 września ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 Priorytetu IX "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej". Wnioski będą przyjmowane do 31 października 2013 r.

Beneficjenetem programu są Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich grupy - związki, stowarzyszenia oraz porozumienia Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Jest to o tyle ciekawa propozycja  iż w ramach w/w działania otrzymać można 85 % dotację, przy wymaganym wkładzie własnym w wysokości 5 % wydatków kwalifikowanych. Pozostałe 10 % można sfinansować z innych źródeł - środki zewnętrzne np. Program KAWKA dotyczacy ochrony powietrza. Środki przeznaczone przez NFOŚiGW na ten cel to 10 MLN PLN.

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.

Jeśli są Państwo zainteresowani pozyskaniem środków zapraszamy do kontaktu wcelu uzyskania  wszelkich niezbędnych informacji.