Language:

 

Bank Ochrony Środowiska pomoże Ci sfinansować zakup układu kompensacji mocy biernej.


Od dnia 1 marca 2013r.  Bank Ochrony Środowiska zaproponował swoim Klientom Promocję, w ramach, której bank może dofinansować przedsiębiorcom zakup oraz  montaż instalacji kompensatorów (baterii kondensatorów) mocy biernej. W ramach promocji można uzyskać premię finansową, która zostanie przekazana na rachunek Klienta jako nagroda za stosowanie ekologicznej technologii.

 

OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA ZASADACH PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI


W ramach Promocji Rachunek z mocą wystarczy spełnić dwa warunki:

 • Założyć Konto Wyjątkowe Biznes Plus
 • Dostarczyć fakturę lub inny dokument potwierdzający zakup kompensatora (baterii kondensatorów) mocy biernej

W zamian za to Bank Ochrony Środowiska przekaże na Twoje konto premię w wysokości  5 000 zł oraz umożliwi uzyskiwanie premii kwartalnych w wysokości 500 zł za każdy premiowany produkt


W ramach Promocji Kredyt z Mocą wystarczy spełnić dwa warunki:

 • Założyć Konto Wyjątkowe Biznes Plus
 • Podpisać umowę o kredyt finansujący zakup i montaż kompensatora mocy biernej

W zamian za to Bank Ochrony Środowiska przekaże na Twoje konto premię miesięczną, której wysokość zależy od kwoty kredytu i okresu kredytowania

W ramach Promocji  Kompensator za 1 zł wystarczy spełnić dwa warunki (cena kompensatora z usługą - max 8 130 zł netto):

 • Założyć Konto Wyjątkowe Biznes Plus

      i zobowiązać się do jednego z poniższych wymogów:

 • Przeprowadzić przez Rachunek w Banku w każdym kwartale obroty oczyszczone, w wysokości co najmniej 70% wartości kwartalnych przychodów obliczonych jako 1/4 przychodów rocznych wskazanych w aktualnym rachunku zysków i strat lub aktualnym formularzu F-01

       LUB

 • Utrzymywać średniomiesięczne saldo na rachunku w wysokości nie niższej niż 35 000 zł.

W zamian za to Bank Ochrony Środowiska umożliwi Ci kupno kompensatora (baterii kondensatorów) mocy biernej za 1zł i ograniczy lub całkowicie wyeliminuje Twoje koszty za energię bierną.


 

OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (OSÓB FIZYCZNYCH, SPÓŁEK PARTNERSKICH, SPÓŁEK JAWNYCH, SPÓŁEK CYWILNYCH), KTÓRZY ROZLICZAJĄ SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM NA ZASADACH OGÓLNYCH LUB NA ZASADACH RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO.


W ramach Promocji Kompensator dla Mikroprzedsiębiorcy  możesz wybrać jedną z dwóch możliwości (cena kompensatora z usługą - max 6 500 zł netto):

 

1. Aby kupić Kompensator wraz z montażem w cenie 1 zł + VATwystarczy spełnić poniższe warunki

 

 • Założyć Konto Wyjątkowe Firma Plus
 • Przeprowadzić przez Rachunek w Banku w każdym kwartale obroty oczyszczone, w wysokości, co najmniej 70% wartości kwartalnych przychodów ustalonych na podstawie książki przychodów i rozchodów lub kart ewidencji przychodów z ostatnich 3 miesięcy, – jako średnia z ostatnich 3 miesięcy.
 • Utrzymywać średniomiesięczne saldo na rachunku bieżącym i/lub na rachunkach pomocniczych w wysokości, co najmniej 30 tyś. złotych

LUB

 • Założyć dowolne Konto w BOŚ
 • Zawrzeć Umowę kredytu obrotowego na okres 36 miesięcy i utrzymywać średnio miesięczne saldo kredytu obrotowego na poziomie, co najmniej 30 tyś. złotych przez cały czas trwania umowy kredytu

2. Aby kupić Kompensatorwraz z montażem w cenie stanowiącej 50% rzeczywistej wartości (ceny brutto) Kompensatora wraz z montażemwystarczy spełnić dwa warunki  

 

 • Założyć dowolne Konto w BOŚ
 • Przeprowadzić przez Rachunek w Banku w każdym kwartale obroty oczyszczone, w wysokości, co najmniej 70% wartości kwartalnych przychodów ustalonych na podstawie książki przychodów i rozchodów lub kart ewidencji przychodów z ostatnich 3 miesięcy, – jako średnia z ostatnich 3 miesięcy.
 • Utrzymywać średniomiesięczne saldo na rachunku bieżącym i/lub na rachunkach pomocniczych w wysokości, co najmniej 15 tyś. Złotych.

 


Jeśli nie jest Ci obce podejście „Eko” i życie w lepszym świecie skorzystaj z promocji oferowanych w Banku Ochrony Środowiska.